Erhverv

Experian: Ser vi frem mod en konkursbølge?

Det er sandsynligt, at flere virksomheder kommer i klemme med restancer de kommende måneder, advarer Bo Rasmussen, direktør hos Experian. Pressefoto

639 danske virksomheder gik konkurs i juni, og det er en stigning på 30 procent fra juni 2021. Til forskel fra de forrige måneder fylder afviklingen af iværksætterselskaber (IVS) mindre, og måske lurer problemerne for især konjunkturafhængige brancher.

Antallet af konkurser i dansk erhvervsliv i juni er fortsat på mærkbart højere niveau end de foregående år.

Ifølge tal fra analyse- og datavirksomheden Experian gik 639 danske virksomheder konkurs i juni 2022. I samme måned i 2021 gik 495 danske virksomheder konkurs, og der er således sket en stigning på cirka 30 procent.

– Vi har været vant til flere konkurser de seneste mange måneder, men mange af dem har været relateret til opløsninger af reelt inaktive IVS’er. Det er bekymrende, at vi nu ser flere konkurser blandt selskaber, der reelt er aktive. Det begynder muligvis at få større betydning for dansk erhvervsliv og dansk økonomi, siger Bo Rasmussen, direktør hos Experian.

For et år siden udgjorde konkurser blandt IVS’er 40 procent, mens det kun var cirka ti procent i juni 2022.

Byggeriet og restaurationsbranchen ramt i juni

Hos Experian-direktøren bliver der lige nu kigget med en vis bekymring mod to brancher, der normalt er eksponeret mod konjunkturudsving.

– Vi kan ikke konkludere ud fra en måneds tal, men jeg har alligevel noteret mig, at bygge/anlæg og restaurationsbranchen oplever et markant hop i antallet af konkurser, forklarer Bo Rasmussen.

81 og 86 procent flere konkurser har der været i de to brancher.

Stigningen sker samtidig med, at fristen for tilbagebetaling af momslån og A-skattelån under corona forfaldt 1. april, og det er Bo Rasmussens forventning, at det blandt andet er de lån, der nu for alvor presser virksomhedernes likviditet.

Samtidig er forbrugernes og virksomhedernes humør generelt faldet på grund af højere renter, høje energipriser og høj inflation.

Kreditvurdering bliver vigtigere

Experian-direktøren pointerer, at virksomhedernes kreditpolitik skal tage hensyn til de aktuelle usikkerheder i samfundsøkonomien. Samtidig skal finansvirksomhederne fortsat yde ansvarlig långivning, når virksomhederne kommer med ønsker om kredit.

– Det er naturligvis altid vigtigt, at dine kunder kan vedligeholde og betale lån tilbage. Men med den aktuelle usikkerhed er det særligt vigtig. Det er sandsynligt, at flere virksomheder kommer i klemme med restancer de kommende måneder, advarer Bo Rasmussen og fortsætter:

– Flere tusinde virksomheder har lige nu svært ved at tilbagebetale eller vedligeholde de lån, som er optaget i kølvandet på corona. Og det er spørgsmålet, hvornår og hvor mange af dem, der må dreje nøglen om. Men bundlinjen er, at det desværre er et lidt mudret billede, der viser sig for dansk erhvervsliv lidt ude i horisonten, fortæller Bo Rasmussen.

Kommentarer